Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 1330157
Nghị quyết HĐQT và QĐ bổ nhiệm người phụ trách quản trị

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 và Quyết định về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty