Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 3952945
Nghị quyết HĐQT ngày 26/08/2021

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố thông tin Nghị quyết HĐQT ngày 26/08/2021 về việc thống nhất kéo dài thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Liêu Phước Tính đến ngày 31/12/2022: