Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 3952905
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 04/11/2021

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 04/11/2021 thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 cho cổ đông: