Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 1039278
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty Cổ phần Cát Lợi thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

  1. Nội dung thông báo;
  2. Nghị quyết HĐQT ngày 08 tháng 02 năm 2017;
  3. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguốn vốn chủ sở hữu.

 

Thông báo thủ tục nhận cổ phiếu thưởng và thực hiện quyền mua cổ phiếu

Công ty Cổ phần Cát Lợi thông báo hướng dẫn thủ tục nhận cổ phiếu thưởng và thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

  1. Nội dung thông báo hướng dẫn;
  2. Phiếu đăng ký mua cổ phần;
  3. Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần. 

 

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng

Công ty Cổ phần Cát Lợi xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng

 

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017

Công ty Cổ phần Cát Lợi công bố báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017

  1. Công bố thông tin;
  2. Toàn văn báo cáo. 

 

<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>

Kết quả 19 - 27 / 119