Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 5753640
TB của Hose về ngày ĐKCC trả cổ tức đợt cuối năm 2023 bằng tiền

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về ngày Đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt cuối năm 2023 bằng tiền:

 

Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Công ty cổ phần Cát Lợi và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY - Chi nhánh Hồ Chí Minh đã ký hợp đồng số 007/2024/UHYHCM - HĐKT ngày 04/06/2024 về việc Soát xét thông tin tài chính giữa niên độ cho giai đoạn từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024 và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty cỏ phần Cát Lợi:

 

Kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và Nghị quyết HĐQT ngày 27.05.2024

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và Nghị quyết HĐQT ngày 27.05.2024:

 

TB ngày ĐKCC thực hiện quyền trả cổ tức đợt cuối năm 2023 bằng tiền

Công ty cổ phần Cát Lợi thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức đợt cuối năm 2023 bằng tiền:

 

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Công ty cổ phần Cát Lợi thông báo Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Ông Nguyễn Hoàng Minh - Thành viên HĐQT - Giám đốc đã mua 37.400 cổ phiếu:

 

<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>

Kết quả 1 - 9 / 181