Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 2804480
TB của Hose về ngày ĐKCC thực hiện quyền trả cổ tức đợt cuối năm 2020

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố thông tin thông báo của Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM về ngày Đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức đợt cuối năm 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 20%:

 

CBTT Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố thông tin hợp đồng BCTC năm 2021:

TB ngày ĐKCC thực hiện quyền trả cổ tức đợt cuối năm 2020 bằng tiền mặt

Công ty cổ phần Cát Lợi thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức đợt cuối năm 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 20%:

 

Thông báo kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và Nghị quyết HĐQT

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và Nghị quyết HĐQT ngày 27.05.2021:

 

NQ HĐQT ngày 14/05/2021 và Tài liệu bổ sung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố Nghị quyết HĐQT ngày 14/05/2021 và Tài liệu bổ sung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

 1. Chấp thuận đề xuất với ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT và 1 thành viên BKS.
 2. Chấp thuận 2 ứng cử viên bầu vào HĐQT và 1 ứng cử viên bầu vào BKS.
 • Tài liệu bổ sung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: 
 1. Thông tin ứng cử viên Châu Tuấn - ứng cử HĐQT.
 2. Thông tin ứng cử viên Nguyễn Đức Hanh - ứng cử HĐQT.
 3. Thông tin ứng cử viên Huỳnh Nam - ứng cử BKS.
 4. Thẻ biểu quyết các nội dung theo tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
 5. Thẻ biểu quyết Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
 6. Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi.
 7. Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
 8. Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT.
 9. Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS.
 10. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ phiên họp thường niên năm 2021.

 

<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>

Kết quả 1 - 9 / 123