Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 1201751
Báo cáo tài chính quý 3-2017

Công ty Cổ phần Cát Lợi xin công bố báo cáo tài chính quý 3/2017

 

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Công ty Cổ phần Cát Lợi công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

  1. Công bố thông tin 
  2. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017
  3. Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2017
  4. Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2017
  5. Một số quy định và hướng dẫn của ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường Công ty Cổ phần Cát Lợi ngày 26 tháng 10 năm 2017
  6. Tờ trình biểu quyết các nội dung ĐHĐCĐ bất thường năm 2017
  7. Phương án phát hành cổ phiếu
  8. Thẻ biểu quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017
  9. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

 

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng

Công ty Cổ phần Cát Lợi xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng

 

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng

Công ty Cổ phần Cát Lợi xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2017

 

Nghị quyết HĐQT ngày 05-09-2017

Công ty Cổ Phần Cát Lợi xin công bố nghị quyết HĐQT ngày 05-09-2017

 

<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>

Kết quả 28 - 36 / 120