Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 4056275
Đính chính số chứng chỉ KTV của Ông Phan Thanh Điền.

   Đính chính số chứng chỉ KTV của Ông Phan Thanh Điền tại báo cáo soát xét.

 

Báo cáo tài chính bán niên 2012 đã soát xét.

     1. Báo cáo tài chính bán niên 2012 đã được soát xét.

    2. Giải trình số liệu chênh lệch của báo cáo LCTT bán niên 2012.

 

Công bố thông tin định kỳ quý 2 - 2012

      1. Báo cáo tài chính quý 2 - 2012.

      2. Giải trình biến động lợi nhuận quý 2 - 2012.

    3. Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng 2012.

 

Báo cáo tài chính quý 1-2012

      Báo cáo tài chính quý 1-2012.

     Giải trính biến động lợi nhuận quý 1-2012 (24.04.2012).

 

 

<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>

Kết quả 64 - 72 / 90