Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 5753989
Tài liệu họp Đại hội cổ đông TN năm 2013 (18.03.2013)

  1. Thông báo mời họp.

  2. Chương trình Đại hội.

  3. Báo cáo của Ban Giám Đốc.

  4. Báo cáo đánh giá của HĐQT.

  5. Báo cáo của Ban kiểm soát.

  6. Tờ trình Đại hội.

  7. Báo cáo thường niên 2012.

  8. Hồ sơ bầu thay thế TV BKS 

     1.Thông báo đề cử UV BKS.

     2.Trích ngang lý lịch Cán bộ.

     3.Thể lệ bầu cử BKS.

     4.Phiếu bầu BKS.

 

 

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông TN 2013 (14.03.2013)

    Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông TN 2013.

 

TB Chốt danh sách họp ĐHCĐ thường niên 2013 (30.01.2013)

   TB chốt danh sách họp ĐHCĐ thường niên 2013 (30.01.2013)

 

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012 (30.01.2013)

     Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2012 (30.01.2013).

 

<< Bắt đầu < Trước 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tiếp > Cuối >>

Kết quả 136 - 144 / 181