Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 4784661
Thông báo thay đổi vốn điều lệ 20.08.2008

Công ty Cổ Phần Cát Lợi xin trân trọng thông báo thông tin thay đổi vốn điều lệ tại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

 

·     Vốn điều lệ cũ:    100.799.490.000 đồng.

·     Vốn điều lệ mới:  131.038.300.000 đồng

(Một trăm ba mươi mốt tỷ không trăm ba mươi tám triệu

ba trăm nghìn đồng).

·     Giấy đăng ký chứng nhận kinh doanh thay đổi lần 7, ngày 08/08/2008.

Trân trọng./.

Niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm

                                  

                                THÔNG BÁO

      NIÊM YẾT VÀ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Thông báo lùi ngày đăng ký cuối cùng

THÔNG BÁO

LÙI NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG

       Căn cứ Công văn số 1136/SGDHCM-NY ngày 29 tháng 05 năm 2008 của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc “Lùi ngày đăng ký cuối cùng & ngày giao dịch bổ sung”.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và ngày giao dịch bổ sung

THÔNG BÁO

VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ NGÀY GIAO DỊCH BỔ SUNG

       Căn cứ Công văn số 1103/SGDHCM-NY ngày 27 tháng 05 năm 2008 của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc “Ngày đăng ký cuối cùng & ngày giao dịch bổ sung”.

Thông báo thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc Công ty
<< Bắt đầu < Trước 11 12 13 14 15 16 17 18 Tiếp > Cuối >>

Kết quả 145 - 153 / 156