Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 5651160
TB ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ thường niên 2009 (20.02.2009)

                                      

                                       THÔNG BÁO

                          Về ngày đăng ký cuối cùng để

           Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009

 

·     Tổ chức niêm yết:   Công ty Cổ phần Cát Lợi

·     Tên Giao dịch:        Cat loi Joint – Stock Company.

·     Trụ sở chính:     934 D2, Đường D, KCN Cát Lái (Cụm 2),

                             P. Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, T.P Hồ Chí Minh

·     Điện thoại:        08.37421118       Fax: 08.37420923

    

    Xin thông báo đến toàn thể Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần Cát Lợi

về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm

2009 cụ thể như sau: 

 

Thông báo trả tạm ứng cổ tức năm 2008

   Xem chi tiết

 

Thông báo thay đổi vốn điều lệ 20.08.2008

Công ty Cổ Phần Cát Lợi xin trân trọng thông báo thông tin thay đổi vốn điều lệ tại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

 

·     Vốn điều lệ cũ:    100.799.490.000 đồng.

·     Vốn điều lệ mới:  131.038.300.000 đồng

(Một trăm ba mươi mốt tỷ không trăm ba mươi tám triệu

ba trăm nghìn đồng).

·     Giấy đăng ký chứng nhận kinh doanh thay đổi lần 7, ngày 08/08/2008.

Trân trọng./.

Niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm

                                  

                                THÔNG BÁO

      NIÊM YẾT VÀ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Thông báo lùi ngày đăng ký cuối cùng

THÔNG BÁO

LÙI NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG

       Căn cứ Công văn số 1136/SGDHCM-NY ngày 29 tháng 05 năm 2008 của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc “Lùi ngày đăng ký cuối cùng & ngày giao dịch bổ sung”.

<< Bắt đầu < Trước 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tiếp > Cuối >>

Kết quả 163 - 171 / 176