Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 5340652
Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 10/11/2022

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 10/11/2022 thông qua việc bổ nhiệm lại đối với ông Liêu Phước Tính, Kế toán trưởng Công ty. Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm, kể từ ngày 01/01/2023:

 

Bổ sung thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố bổ sung thông tin mục VII.2 và VII.4.2 của Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022 đã công bố ngày 26/07/2022:

 

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đâu năm 2022:

 

Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố Hợp đồng "Soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022" của Công ty cổ phần Cát Lợi:

 

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

 

<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>

Kết quả 19 - 27 / 165