Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 5560726
Nghị quyết HĐQT ngày 26.04.2023 và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố Nghị quyết HĐQT ngày 26.04.2023 và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

 1. Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
 2. Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
 3. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
 4. Một số quy định và hướng dẫn của ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
 5. Tờ trình về các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
 6. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022;
 7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Giám đốc;
 8. Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ;
 9. Báo cáo thường niên năm 2022;
 10. Thể lệ bầu cử - Bầu Kiểm soát viên (kèm theo các biểu mẫu);
 11. Tờ trình về việc bầu cử Kiểm soát viên;
 12. Phiếu bầu cử;
 13. Thông tin ứng viên ứng cử Kiểm soát viên;
 14. Thẻ biểu quyết các nội dung theo tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
 15. Thẻ biểu quyết Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
 16. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ phiên họp thường niên năm 2023.

 

TB của Hose ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh về ngày Đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

 

Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty cổ phần Cát Lợi thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

 

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 20.03.2023

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 20.03.2023:

+ Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

+ Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

+ Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

 

TB của Hose về ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền (Tỷ lệ 15%):

 

<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>

Kết quả 19 - 27 / 175