Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 5340698
NQ HĐQT ngày 14/05/2021 và Tài liệu bổ sung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố Nghị quyết HĐQT ngày 14/05/2021 và Tài liệu bổ sung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

 1. Chấp thuận đề xuất với ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT và 1 thành viên BKS.
 2. Chấp thuận 2 ứng cử viên bầu vào HĐQT và 1 ứng cử viên bầu vào BKS.
 • Tài liệu bổ sung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: 
 1. Thông tin ứng cử viên Châu Tuấn - ứng cử HĐQT.
 2. Thông tin ứng cử viên Nguyễn Đức Hanh - ứng cử HĐQT.
 3. Thông tin ứng cử viên Huỳnh Nam - ứng cử BKS.
 4. Thẻ biểu quyết các nội dung theo tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
 5. Thẻ biểu quyết Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
 6. Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi.
 7. Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
 8. Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT.
 9. Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS.
 10. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ phiên họp thường niên năm 2021.

 

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

 

TB ngày ĐKCC thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

Công ty cổ phần Cát Lợi thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

 

TB ngày ĐKCC tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Cát Lợi thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

 

<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>

Kết quả 46 - 54 / 165