Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 1086030
Thông báo kế hoạch chi trả cổ tức năm 2009 (19.10.2009)

       Thông báo kế hoạch chi trả cổ tức năm 2009 

Thông báo trả cổ tức 2008 đợt cuối (16.04.2009)

     Xem chi tiết

 

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009

     Xem chi tiết

Thông báo mời hợp và các tài liệu đại hội cổ đông 2009 (20.03.2009)

 

1.  Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.

2.  Giấy đăng ký và uỷ quyền tham dự Đại hội.

3.  Tờ trình Đại hội.

4.  Hồ sơ đề cử, ứng cử, HĐQT, BKS.

    4.1. Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử, thành viên HĐQT, BKS.

    4.2. Đơn xin ứng cử thành viên HĐQT.

    4.3  Đơn xin ứng cử thành viên BKS.

    4.4. Giấy uỷ quyền ứng cử BKS

    4.5. Giấy uỷ quyền ứng cử HĐQT.

    4.6. Sơ yếu lý lịch của ứng viên HĐQT, BKS.

5. Báo cáo thường niên 2008.

6. Báo cáo của Giám Đốc

7. Báo cáo của HĐQT

8. Báo cáo của BKS

 

<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp > Cuối >>

Kết quả 46 - 54 / 64