Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 2231332
Báo cáo tài chính Quý I-2013 và giải trình LN (17.04.2013)

    1. Giải trình lợi nhuận Quý 1-2013.

   2. Báo cáo tài chính Quý 1-2013.

 

Thông báo trả cổ tức đợt cuối 2012 (10.04.2013)

   Thông báo trả cổ tức đợt cuối 2012 (10.04.2013).

 

Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ ngày 04.04.2013

  1. Nghị quyết và Biên bản họp ĐHCĐ ngày 04.04.2013.

  2. Nghị quyết HĐQT kỳ 3 năm 2013 (04.04.2013).

 

Tài liệu họp Đại hội cổ đông TN năm 2013 (18.03.2013)

  1. Thông báo mời họp.

  2. Chương trình Đại hội.

  3. Báo cáo của Ban Giám Đốc.

  4. Báo cáo đánh giá của HĐQT.

  5. Báo cáo của Ban kiểm soát.

  6. Tờ trình Đại hội.

  7. Báo cáo thường niên 2012.

  8. Hồ sơ bầu thay thế TV BKS 

     1.Thông báo đề cử UV BKS.

     2.Trích ngang lý lịch Cán bộ.

     3.Thể lệ bầu cử BKS.

     4.Phiếu bầu BKS.

 

 

<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>

Kết quả 64 - 72 / 112