Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 3298481
CBTT Biên bản nghị quyết ĐHĐCĐ và NQ HĐQT(04.04.2014)

  1. CBTT Biên bản Nghị quyết ĐHĐCĐ và NQ HĐQT (04.04.2014).

  2. Nghị quyết Đại hội cổ đông 2014 (04.04.2014).

  3. Biên bản Đại hội cổ đông 2014 (04.04.2014).

  4. Toàn văn điều lệ Công ty (04.04.2014). .

  5. Nghị quyết HĐQT ngày 03.04.2014 (04.04.2014).

 

 

CBTT DS và LL ứng viên tham gia ứng cử vào HĐQT và BKS NK 2014-2018 (25.03.2014).

  1. CBTT DS và LL ứng viên tham gia ứng cử vào HĐQT và BKS (25.03.2014).  

  2. Danh sách ứng viên tham gia ứng cử (25.03.2014).

  3. Lý lịch ứng viên tham gia ứng cử (25.03.2014).

 

Công bố thông tin tài liệu họp ĐHCĐ năm 2014(18.03.2014)

   1. CBTT Tài liệu họp ĐHCĐ năm 2014 (18.03.2014).

   2. Tài liệu họp Đại hội cổ đông năm 2014 (18.03.2014).

   3. Dự thảo điều lệ sửa đổi năm 2014 (18.03.2014).

 

 

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông 2014 (12.03.2014)

   1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông 2014 (12.03.2014).

   2. Công bố thông tin thông báo họp ĐHĐCĐ 2014 (12.03.2014).

   3. Mẫu giấy đăng ký / uỷ quyền tham dự Đại hội.

 

 

<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>

Kết quả 64 - 72 / 125