Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 5560908
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020:

 

Quyết định số 188/QĐ-TTr ngày 21/12/2020 của Thanh tra Bộ Tài Chính

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố thông tin về việc nhận được Quyết định số 188/QĐ-TTr ngày 21/12/2020 của Thanh tra Bộ Tài chính thực hiện thanh tra Báo cáo tài chính năm 2019. 

 

Nghị quyết HĐQT ngày 28/12/2020

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố Nghị quyết HĐQT ngày 28/12/2020:

 

Thông báo kết quả họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 và Nghị quyết HĐQT

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố kết quả họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 và Nghị quyết HĐQT ngày 15/12/2020:

 

Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020:

 

<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>

Kết quả 64 - 72 / 175