Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 1262920
Thông báo mời hợp và các tài liệu đại hội cổ đông 2009 (20.03.2009)

 

1.  Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.

2.  Giấy đăng ký và uỷ quyền tham dự Đại hội.

3.  Tờ trình Đại hội.

4.  Hồ sơ đề cử, ứng cử, HĐQT, BKS.

    4.1. Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử, thành viên HĐQT, BKS.

    4.2. Đơn xin ứng cử thành viên HĐQT.

    4.3  Đơn xin ứng cử thành viên BKS.

    4.4. Giấy uỷ quyền ứng cử BKS

    4.5. Giấy uỷ quyền ứng cử HĐQT.

    4.6. Sơ yếu lý lịch của ứng viên HĐQT, BKS.

5. Báo cáo thường niên 2008.

6. Báo cáo của Giám Đốc

7. Báo cáo của HĐQT

8. Báo cáo của BKS

 

TB ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ thường niên 2009 (20.02.2009)

                                      

                                       THÔNG BÁO

                          Về ngày đăng ký cuối cùng để

           Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009

 

·     Tổ chức niêm yết:   Công ty Cổ phần Cát Lợi

·     Tên Giao dịch:        Cat loi Joint – Stock Company.

·     Trụ sở chính:     934 D2, Đường D, KCN Cát Lái (Cụm 2),

                             P. Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, T.P Hồ Chí Minh

·     Điện thoại:        08.37421118       Fax: 08.37420923

    

    Xin thông báo đến toàn thể Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần Cát Lợi

về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm

2009 cụ thể như sau: 

 

Thông báo trả tạm ứng cổ tức năm 2008

   Xem chi tiết

 

Thông báo thay đổi vốn điều lệ 20.08.2008

Công ty Cổ Phần Cát Lợi xin trân trọng thông báo thông tin thay đổi vốn điều lệ tại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

 

·     Vốn điều lệ cũ:    100.799.490.000 đồng.

·     Vốn điều lệ mới:  131.038.300.000 đồng

(Một trăm ba mươi mốt tỷ không trăm ba mươi tám triệu

ba trăm nghìn đồng).

·     Giấy đăng ký chứng nhận kinh doanh thay đổi lần 7, ngày 08/08/2008.

Trân trọng./.

<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>

Kết quả 73 - 81 / 88