Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 5560919
Thông báo về ngày ĐKCC trả cổ tức đợt cuối 2019 bằng tiền mặt (Hose)

Công ty cổ phần Cát Lợi thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền trả cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền mặt:

 

Thông báo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10 ngày 08/7/2020:

 

Thông báo về người được ủy quyền Công bố thông tin

Công ty cổ phần Cát Lợi thông báo người được ủy quyền Công bố thông tin:

 

 

Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền mặt

Công ty cổ phần Cát Lợi thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiến mặt (tỷ lệ 20% - 1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

 

Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2020

Công ty cổ phần Cát Lợi thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính cho giai đoạn từ 01/01/2020 đến 30/06/2020 và cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020:

 

<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>

Kết quả 73 - 81 / 175