Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 1403045
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và ngày giao dịch bổ sung

THÔNG BÁO

VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ NGÀY GIAO DỊCH BỔ SUNG

       Căn cứ Công văn số 1103/SGDHCM-NY ngày 27 tháng 05 năm 2008 của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc “Ngày đăng ký cuối cùng & ngày giao dịch bổ sung”.

Căn cứ Thông báo số 302/TB-CL ngày 05 tháng 05 năm 2008 của Công ty Cổ phần Cát Lợi về việc “ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức 2007 bằng cổ phiếu”.

      Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Cát Lợi xin thông báo đến các cổ đông Công ty về ngày giao dịch không hưởng quyền hay ngày giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm vào ngày 28/05/2008 sẽ tạm hoãn thực hiện cho đến khi Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh có thông báo mới

Cổ đông xem chi tiết Công văn của SGDCK Tp.HCM đính kèm.

 

xem chi tiết Công văn