Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 5650882
Thông báo thay đổi vốn điều lệ 20.08.2008

Công ty Cổ Phần Cát Lợi xin trân trọng thông báo thông tin thay đổi vốn điều lệ tại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

 

·     Vốn điều lệ cũ:    100.799.490.000 đồng.

·     Vốn điều lệ mới:  131.038.300.000 đồng

(Một trăm ba mươi mốt tỷ không trăm ba mươi tám triệu

ba trăm nghìn đồng).

·     Giấy đăng ký chứng nhận kinh doanh thay đổi lần 7, ngày 08/08/2008.

Trân trọng./.