Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 5754219
Thông Báo Thay Đổi Vốn Điều Lệ

 

                       THÔNG BÁO  

           THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ   

 

·  Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

·  Địa chỉ: 934D2, Đường D, Khu CN Cát Lái,  

   P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. HCM

·  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4103002106.

·  Nơi cấp:          Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM

·  Đăng ký lần đầu:                  19/02/2004.

·  Đăng ký thay đổi lần  5:        16/08/2007.

·  Nội dung thay đổi:

Thay đổi tăng vốn điều lệ từ 84.000.000.000 đồng

(Tám mươi bốn tỷ đồng) lên 100.799.490.000 đồng

(Một trăm tỷ bảy trăm chín mươi chín triệu bốn trăm

 chín mươi nghìn đồng).

Trân trọng thông báo.   

                                                     GIÁM ĐỐC

 

 

                                              NGUYỄN VĂN TUÝ