Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 1142450
Thông báo thủ tục nhận cổ phiếu thưởng và thực hiện quyền mua cổ phiếu

Công ty Cổ phần Cát Lợi thông báo hướng dẫn thủ tục nhận cổ phiếu thưởng và thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

  1. Nội dung thông báo hướng dẫn;
  2. Phiếu đăng ký mua cổ phần;
  3. Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần.