Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 5753833
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt cuối 2018 bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cát Lợi thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền mặt