Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 5753608
CBTT NQ HĐQT ngày 15/06/2020 về thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ 2020

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố thông tin Nghị quyết HĐQT ngày 15/06/2020 về thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: