Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 5650915
Nghị quyết HĐQT ngày 23/06/2020 và bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2020

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố thông tin Nghị quyết HĐQT ngày 23/06/2020 và bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với các nội dung sau: 

      +  Chấp thuận đề xuất với ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thôi nhiệm 2 thành viên HĐQT.

      +  Chấp thuận 2 ứng cử viên bầu vào HĐQT.

      +  Đồng ý cho ông Bùi Tấn Hòa thôi giữ chức vụ Giám đốc kể từ ngày 01/07/2020.

      +  Công văn của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam đề cử ông Nguyễn Hoàng Minh và sơ yêu lý lịch.

      +  Công văn của Công ty Thuốc lá Sài Gòn đề cử bà Lê Diễm Anh và sơ yếu lý lịch.