Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 5915660
Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền mặt

Công ty cổ phần Cát Lợi thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiến mặt (tỷ lệ 20% - 1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)