Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 5340726
Nghị quyết HĐQT ngày 26/10/2020

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố thông tin Nghị quyết HĐQT ngày 26/10/2020:

  1. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 tỷ lệ 10% bằng tiền mặt.
  2. Tổ chức ĐHCĐ bất thường bầu bổ sung, thay thế 1 thành viên HĐQT
  3. Chấp thuận về nhân sự HĐQT.