Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 5340689
TB ngày ĐKCC tổ chức ĐHCĐ bất thường 2020 và tạm ứng cổ tức đợt 1 2020

Công ty cổ phần Cát Lợi thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2020 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt (Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM):