Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 5560932
Quyết định số 188/QĐ-TTr ngày 21/12/2020 của Thanh tra Bộ Tài Chính

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố thông tin về việc nhận được Quyết định số 188/QĐ-TTr ngày 21/12/2020 của Thanh tra Bộ Tài chính thực hiện thanh tra Báo cáo tài chính năm 2019.