Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 5560926
Thông báo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Đăng ký thay đổi lần thứ 11

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Cập nhật thông tin địa chỉ trụ sở chính theo Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập Thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh - đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 10/03/2021: