Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 5753554
TB ngày ĐKCC thực hiện quyền trả cổ tức đợt cuối năm 2020 bằng tiền mặt

Công ty cổ phần Cát Lợi thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức đợt cuối năm 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 20%: