Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 3952943
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 22/12/2021

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 22/12/2021 về việc thông qua các nội dung:

  1. Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Đức Hanh kể từ ngày 01/01/2022;
  2. Miễn nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng quản trị Công ty đối với bà Huỳnh Thị Bích Dung kể từ ngày 01/01/2022;
  3. Giao nhiệm vụ cho ông Dương Hiển Vĩnh - Phó phòng Tổ chức Hành chính kiêm nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/01/2022.

 Đính kèm:

  1. Công bố thông tin;
  2. Nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 22/12/2021.