Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 4937120
TB của Hose về ngày ĐKCC thực hiện quyền trả cổ tức đợt cuối năm 2021

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố thông tin Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh về ngày Đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức đợt cuối năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 25%: