Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 4784620
Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 10/11/2022

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 10/11/2022 thông qua việc bổ nhiệm lại đối với ông Liêu Phước Tính, Kế toán trưởng Công ty. Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm, kể từ ngày 01/01/2023: