Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 5476307
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 30/01/2023

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 30/01/2023:

+ Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Lê Toàn Thắng - giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/02/2023;

+ Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền( Tỷ lệ 15% - Ngày ĐKCC: 24/02/2023 - Ngày thanh toán: 16/03/2023)

Nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 30/01/2023: