Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 5753729
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 20.03.2023

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 20.03.2023:

+ Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

+ Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

+ Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.