Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 5560915
Nghị quyết HĐQT ngày 08.01.2024 (Tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền)

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 08.01.2024 thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền: