Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 5560913
Thông báo của Hose về ngày ĐKCC (Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023)

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền, tỷ lệ 15%: