Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 5916063
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Công ty cổ phần Cát Lợi thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Ông Nguyễn Hoàng Minh - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc đăng ký mua 100.000 cổ phiếu. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 24/04/2024 đến ngày 23/05/2024: