Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 5915769
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Công ty cổ phần Cát Lợi thông báo Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Ông Nguyễn Hoàng Minh - Thành viên HĐQT - Giám đốc đã mua 37.400 cổ phiếu: