Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 5754032
Những sự kiện quan trọng năm 2007
        Trong năm, Công ty đã tăng vốn điều lệ từ 84.000.000.000 VND lên 100.799.490.000VND từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 05 tháng 02 năm 2007 để đảm bảo nguồn vốn cho việc mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh.

     Công ty đã đầu tư lắp đặt đưa vào sử dụng thêm một máy in ống đồng 10 màu công suất 250m/phút, có xuất sứ Châu âu với trị giá 51 tỷ đồng từ tháng 10/2007, nâng công suất sản xuất các sản phẩm in của Công ty lên khoảng 20% so với trước đây. Đồng thời đáp ứng ngày càng tăng về các sản phẩm in chất lượng cao, đa dạng màu sắc của khách hàng kể từ năm 2008.